Afmelden

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor ten minste een half jaar. Opzegging dient schriftelijk (of via e-mail) te geschieden aan de administratie. Hierbij geldt een opzegtermijn van twee maanden. Bij opzegging vindt géén restitutie van betaalde contributie plaats.

– deel 1: loopt van augustus t/m december opzegging uiterlijk vóór 1 juli
– deel 2: loopt van januari t/m juni opzegging uiterlijk vóór 1 januari

Als niet vóór de genoemde data wordt opgezegd, moet de deel of de halfjaarcontributie alsnog worden betaald.

Vermeld bij opzegging: voor- en achternaam kind, lesdagen/-tijden.

– Opzeggen per mail: info@youturnamsterdam.nl

– Opzeggen per post: Ledenadministratie YouTurn Amsterdam, Columbusplein 42-3 1057VB Amsterdam