Contributie

Om te kunnen gymmen en turnen moet je lid worden van YouTurn Amsterdam. Het lidmaatschap eindigt weer als er tijdig schriftelijk (per mail) wordt opgezegd en openstaande contributiegelden zijn voldaan.

JAARCONTRIBUTIE:

Voor het sportseizoen 2014/2015 bedraagt de jaarcontributie voor recreatief turnen 1 keer per week € 240,00. U betaalt deze jaarcontributie in éénmalige of in 2 termijnen. Betaling via automatische incasso. Er zijn geen lessen tijdens de schoolvakanties.

* Per jaar (éénmalige)    € 240,00

* In 2 termijnen van       € 120,00

Automatische incasso

Betaling geschiedt middels een machtiging. Bij inschrijving ontvangt het nieuw aangemelde lid een machtigingsformulier. Daarmee wordt YouTurn Amsterdam doorlopend tot wederopzegging gemachtigd de geldende contributie per de gewenste betalingsperioden te incasseren.

Inschrijfgeld

Elk nieuw lid betaalt eenmalig het inschrijfgeld van € 15,-.

TEGEMOETKOMING

Tegemoetkoming in de kosten

Voor gezinnen kan het soms moeilijk zijn om alle kosten voor hun kinderen op te brengen. Om deelname aan een sportclub voor iedereen mogelijk te maken zijn er twee regelingen:

Scholierenvergoeding Amsterdam

De scholierenvergoeding is een regeling voor schoolgaande kinderen van 4 t/m 18 jaar die in Amsterdam wonen en van wie de ouders een inkomen hebben op bijstandsniveau.

De regeling maakt deel uit van de scholierenvergoedingen van de Dienst Werk en Inkomen (DWI), telefoon (020) 346 36 84 of www.dwi.amsterdam.nl

Per kind in het basisonderwijs is de vergoeding € 225,-.

Per kind in het voortgezet onderwijs is de vergoeding € 400,-.

Jeugd Sport Fonds

Het Jeugd Sport Fonds heeft als doel zoveel mogelijk kinderen aan het sporten te krijgen. Het contact loopt via intermediairs.

Lees meer op Jeugd Sport Fonds.